Welcome to fishery area page!

Kitee-Jänisjoen kalatalousalue, sijaitsee Jänisjoen- ja Kitee-Tohmajoen vesistöalueella Pohjois-Karjalassa, Kiteen kaupungin, Joensuun kaupungin sekä Tohmajärven kunnan alueilla. Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen vedet jakaantuvat kahteen osa-alueeseen; Jänisjoen valuma-alueen ja Kiteen-Tohmajoen valuma-alueen vesiin. Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen vedet laskevat Venäjän puolelle ja päätyvät useiden järvien ja lampien kautta Laatokkaan.

Kalatalousalueen vesipinta-ala on 18 941 hehtaaria. Alueella on noin 60 yli 50 hehtaarin järveä. Suurimmat järvialtaat Jänisjoen vesistöalueella ovat Loitimo-Melakko, Eimisjärvi, Sonkajanrannanjärvi, Korpijärvi, Ylinen, Uramo ja Palojärvi. Kitee-Tohmajoen alueella suurimmat järvet ovat Tohmajärvi, Kiteenjärvi, Säynejärvi ja Suuri Heinäjärvi.

Keskikokoisia tai sitä suurempia jokia on 13. Suurin on Jänisjoki, joka on jaettu alajuoksuksi (Loitimosta Venäjän rajalle asti) ja Loitimon yläpuoliseksi yläjuoksuksi. Jänisjoki on jo 1900-luvun alkupuolella padottu voimalaitoskäyttöön. Tärkeimmät rakentamattomina säilyneet koskialueet ovat Peltokoski, Kattilakoski ja Patsolankoski. Loitimoon laskevissa Kotajoki-Vekarusjoessa ja Rekijoki- Mäntyjoki-Kuuttijoessa on myös useita koskiosuuksia.

Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen vesissä esiintyy luontaisesti seuraavia kalalajeja: ahven, kuha, hauki, made, muikku, siika, kuore, harjus, taimen ja särkikalat. Kuhaa ja siikaa on istutettu lukuisiin alueen järviin. Jänisjokeen, Kotajokeen ja Rekijoki-Kuuttijoki reitille istutetaan kirjolohta virkistyskalastusta varten. Muutamiin Jänisjoen yläjuoksun ja Rekijoki-Kuuttijoki reitin koskikohteisiin istutetaan taimenen poikasia.

Merkittävin vapaa-ajankalastuksen muoto on koskikalastus Jänisjoen ja Kotajoen koskialueilla. Koskikalastajat tavoittelevat pääasiassa kirjolohta mutta myös haukea, kuhaa, taimenta ja harjusta. Surimmilla järvillä harrastetaan uistelua. Kaupallista kalastusta harjoitetaan jonkin verran Kiteenjärvellä, Suurella Heinäjärvellä ja Säynejärvellä. Kaupallisesa kalastuksessa tärkeimmät saaliskalat ovat kuha ja hauki.