KALASTUS

JÄNISJOEN VIEHELUPA

Vieheluvalla saa kalastaa  lähes kaikilla kalatalousalueen vesillä lukuun ottamatta Tuupovaaran itäisen osakaskunnan järviä (mm. Eimisjärvi, Kinnasjärvi ja Pirttijärvi).

Jänisjoen vieheluvalla voi kalastaa koski- ja virta-alueilla, joilla ei voi kalastaa kalastonhoitomaksulla. Näitä  ovat mm. Jänisjoen, Kuuttijoen ja Kotajoen koski- ja virta-alueet. Alla olevasta linkistä aukeavat kartat ELY-keskuksen päätöksellä määritellyistä koski- ja virta-alueista. Koski-ja virta-alueiksi määritellyt alueet löytyvät myös kalastusrajoitus.fi-palvelusta.

kartat koski- ja virta-alueista

Koski- ja virta-alueilla on onkiminen ja pilkkiminen kielletty! 


HINNAT JA RAJOITUKSET

1 vrk  10 €                                 
1 vko 20 €
2 vrk  15 €                              
Kausilupa 50 € (voimassa kalenterivuoden loppuun)

 • Lupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä ja vavalla
 • Lisävapa 5 €
 • Järvialueilla kalastaessa vapojen enimmäismäärä on 6 vapaa / venekunta, sisältäen kalastonhoitomaksuun kuuluvan vavan.
 • Yhden ja kahden vuorokauden luvat sekä viikkolupa ovat voimassa lupakuittiin merkitystä kellonajasta lukien
 • Alle 15-vuotiaat on vapautettu viehelupamaksusta
 • Saaliskiintiö on 2 lohikalaa vuorokaudessa

 

 • Kotajoen pääuomalta ja Loitimon alapuoleiselta Jänisjoen pääuomalta välillä Loitimo - Vääräkosken voimalaitos on kumottu kalastuslain mukainen rasvaeväleikatun taimenen syysrauhoitus ELY- keskuksen päätöksellä. Vääräkosken alapuolella mm. Patsolankoskella syysrauhoitus 1.9.-31.11. on siis voimassa. Rauhoitus on voimassa myös Jänisjoen sivujoissa.

 • Syöttitahnan käyttö on kielletty Jänisjoella, Kotajoella ja Rekijoella!
  (lukuun ottamatta Tanikka - Viesimonjoen suu välistä aluetta)
 • Tahnan käyttö on kielletty myös Konnunniemi-Oskola-Öllölän osakaskunnan kaikilla vesialueilla (mm. Melakko-Loitimo, Lastujärvi, Kaatiojärvi, Öllölänjärvi). Kartat vesialueiden omistuksesta löytyvät osakaskunnat -välilehdeltä.

 

LUVANMYYNTIPAIKAT

 • SEO Heinävaara
 • Teboil Kovero
 • Pirana Tuupovaara
 • Itähuolinta Niirala
 • Väre-Pilkki Purmonen Tohmajärvi
 • Jokierä Joensuu
 • Kesport Kitee
 • Kesport Ilomantsi

Kalastusluvan voi maksaa myös suoraan pankkitilille FI90 5165 0740 0332 04. saaja: Kitee-Jänisjoen kalatalousalue.
Maksutositteessa tulee näkyä, kenen puolesta lupa on maksettu, lupatyyppi (vuorokausiluvissa myös kellonaika), sekä suoritettu maksu.

Lupatietoja venäjäksi: Jänisjoki RUS

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta:
eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu